Wat is haptonomie?

Onder haptonomie wordt verstaan: de theorie van het gevoel en het gevoelsleven. Het Griekse woord ‘hapsis’ betekent tast en ‘nomos’ verwijst naar regels, wetten.

Haptonomie houdt zich bezig met voelen, ervaren, direct lichamelijk contact en met de ontwikkeling van het gevoelsleven. Hierbij wordt gekeken naar de wijze waarop mensen in contact staan met dat gevoelsleven en welke gevolgen dat heeft voor de contacten in relatie met de buitenwereld.

haptotherapie.jpg

Binnen de haptonomie wordt het lichaam gezien als ‘drager’ van gevoelens. Het heeft een ‘geheugen’ voor gevoelservaringen. Deze ervaringen zijn in het lichaam terug te vinden. Denk bijvoorbeeld aan blokkades in bewegingspatronen, verhoogde spierspanning, remmingen in de expressie van gevoelens en ingehouden gebaren.

Haptonomie biedt de mogelijkheid om opnieuw kennis te maken met het lichaam. Wat vertelt het lichaam over onszelf, over onze omgeving en over onze relaties met anderen?

Wat is haptotherapie?

Haptotherapie is een begeleidingsvorm die gebaseerd is op de uitgangspunten van de haptonomie. Het is een persoonsgerichte therapie waarbij mensen geholpen worden zich (weer) te openen voor hun gevoelsleven. De therapie richt zich op het bewust maken en ervaren van gevoelens en maakt daarbij gebruik van directe aanraking. Hiermee onderscheidt de haptotherapie zich dan ook van andere therapieën zoals psychotherapie.

Ieder mens reageert op zijn eigen wijze op gebeurtenissen en situaties in zijn leven. Al vroeg in ons leven ontwikkelen we bepaalde patronen om moeilijke situaties het hoofd te kunnen bieden. Als we volwassen zijn werken deze patronen meestal niet meer in ons voordeel. Ze kunnen op den duur allerlei lichamelijke en psychische klachten veroorzaken.

Haptotherapie geeft je de mogelijkheid om te onderzoeken hoe je omgaat met de wijze waarop je contact maakt, met jezelf en met anderen. Zo kan voelbaar gemaakt worden wanneer je jezelf afsluit of wanneer je jezelf (te veel) opent. Je kunt gaan onderzoeken hoe je omgaat met je grenzen. Je kunt ervaren wat je patroon is als je onder druk staat. Ook kun je ontdekken hoe je bijvoorbeeld de last die je met je meedraagt in het leven kunt dragen in plaats van verdragen.

Soms kunnen lang weggestopte gevoelens en emoties aan de oppervlakte komen. Door ze toe te laten en te uiten kunnen ze alsnog aanvaard en verwerkt worden. Als je kunt voelen wat je bezighoudt en daar uitdrukking aan kunt geven, heeft dat veel voordelen. Als emoties gevoeld mogen worden, hoef je niet steeds terug te vallen op je overlevingsstrategieën. Je kunt steeds meer worden wie je wezenlijk bent.