Aanraken binnen de haptotherapie 

Binnen de haptotherapie speelt de affectieve, bevestigende aanraking een belangrijke rol. Affectieve bevestiging houdt in, dat je laat voelen dat de ander goed is zoals hij of zij is.
Ieder mens heeft affectieve bevestiging nodig. Het is de basis voor een goede emotionele ontwikkeling.

Als je als kind op een liefdevolle wijze wordt aangeraakt en geknuffeld, wordt de basis gelegd voor een goede emotionele ontwikkeling. Een kind dat te weinig of alleen functioneel wordt aangeraakt, voelt zich niet veilig en bouwt een grote lichamelijke spanning op. Het gevoelsleven kan zich dan niet goed ontwikkelen. Het zal later moeite hebben met het herkennen en delen van gevoelens met grote gevolgen voor het volwassen leven.

Helaas raken we elkaar als volwassenen nog maar zelden op een vanzelfsprekende en op vertrouwde manier aan. Aanraken in onze samenleving is bijna alleen toegestaan in de privésfeer of als het functioneel is zoals in verzorgende beroepen. Terwijl aanraken een hele natuurlijke en basale manier van menselijk contact is.

aanraken.jpg

Door directe aanraking is het makkelijker om in contact te komen met je oorspronkelijke gevoel. De aanraking doet een appèl op de emotionaliteit: je kunt je er bewogen of geraakt door voelen. Aanraken binnen de haptotherapie dient als voeding om zelf (weer) in beweging en ontwikkeling te komen.