Relatietherapie

Relatieproblemen zijn vaak het gevolg van een verstoorde communicatie binnen de relatie. Vanuit de haptotherapie wordt vooral gekeken naar de affectieve communicatie tussen beide partners. Het affectieve contact is de basis voor de liefdesrelatie. Langdurige stagnatie van de affectieve stroom leidt altijd tot relatieproblemen.

Thema's als macht, vrijheid, afhankelijkheid, vertrouwen en intimiteit spelen hierbij een grote rol. Daarnaast wordt de (affectieve) geschiedenis van elk van de partners individueel als een soort 'stille kennis' meegedragen. Inzicht hierin kan het begin zijn van een bevrijding van oude, soms verstarde patronen, die voortdurend de relatie beïnvloeden.

partner.jpg